Energieleveranciers, waar maken ze allemaal gebruik van? En welke hernieuwbare energiebronnen kunnen we allemaal inzetten in Nederland?

Tegenwoordig zijn er veel verschillende manieren om de energie te krijgen die we nodig hebben voor onze huizen. Zonne-energiepanelen bestaan al lang, maar door nieuwe ontwikkelingen in de technologie zijn ze een betere keuze voor energie dan ooit tevoren, en zonne-energiebedrijven komen steeds vaker voor. Het is dan ook niet zo gek dat energieleveranciers druk bezig zijn met innovatie.

  • Zonnepanelen zijn slechts één van de vele alternatieve energiebronnen, maar ze zijn niet allemaal direct beschikbaar voor een individuele consument. Hoe verhouden zonne-energiebedrijven die energiepanelen aanbieden zich dan tot sommige van de andere populaire keuzes?

Windenergie is nog steeds een van de beste energiebronnen

Windenergie is een bron die we al eeuwenlang gebruiken. De mens leerde de kracht van de wind te benutten voor zeilschepen en maakte al lang geleden windmolens. Meer recentelijk hebben we geleerd hoe we windenergie kunnen omzetten in elektriciteit. De wind zelf is vrij en zal niet snel opraken. Wat maakt zonnepanelen dan beter dan windmolens?

-Moderne windmolens kunnen worden beschouwd als onaantrekkelijk in het landschap.
-Er zijn recente studies geweest over de negatieve effecten van windmolens op vogels en vleermuizen.
-Molens kunnen duur zijn om op te zetten voor een individueel bedrijf of particulier.

Geothermische energie is een van de beste hulpbronnen en goed  voor de natuur

Geothermische energie is een natuurlijke hulpbron en is milieuvriendelijk. Het heeft ook weinig uitstoot en schadelijke chemicaliën. Vergeleken met zonne-energiebedrijven hebben geothermische installaties echter wel een aantal nadelen:

-Geothermische vloeistof is corrosief bij een lage temperatuur, waardoor het moeilijk is voor motoren om warmte op te wekken.
-De bouw van geothermische installaties kan de stabiliteit van het land en de omliggende regio’s beïnvloeden.
-Geothermische installaties kunnen een laag niveau van zwavel, stikstofoxide en kooldioxide uitstoten.

Locaties die gebruikt worden voor geothermische energie kunnen uiteindelijk afkoelen, waardoor hun locatie niet meer levensvatbaar is, in tegenstelling tot zonne-energiebedrijven.

Hydro-elektrische energie is nog niet echt onderzocht de afgelopen tijd

Hydro-elektrische energie is energie die afkomstig is van bewegend water. Een snelstromende rivier of waterval kan een enorme hoeveelheid energie produceren en produceert geen direct afval. Het grootste nadeel van dit type energie, in vergelijking met zonnepanelen, is dat het meestal op grote schaal wordt geproduceerd, waardoor het voor een individueel bedrijf of bewoner moeilijk is om er gebruik van te maken zonder dat er al een waterkrachtcentrale beschikbaar is.

Zonne-energie is een van de beste manieren om te besparen

Zonne-energie is een zeer flexibele vorm van energie die we al jaren onderzoeken. Het is natuurlijk gratis en elke dag beschikbaar. We gebruiken het zowel om warmte als elektriciteit op te wekken. Zonnepanelen worden steeds efficiënter naarmate onze technologie beter wordt. Er wordt gezegd dat als zonne-energiebedrijven alles zouden kunnen benutten, één minuut zonne-energie de aarde een jaar lang zou kunnen voeden.

Bijna elk huis of bedrijf kan worden uitgerust met energiepanelen en ze hoeven niet te worden aangesloten op een apart stroom- of gasnet. Hoewel de prijs van de installatie hoog lijkt, kan de initiële investering vaak in slechts drie tot acht jaar worden terugverdiend en zijn zonne-energiebedrijven steeds makkelijker te vinden.

You may also like...